Organisatie

 

Doelstellingen
De stichting stelt zich tot doel om de ontwikkeling van het Eemshavengebied te bevorderen en om de belangen te behartigen van de aldaar werkzame ondernemingen en andere organisaties, alsmede het ontwikkelen van projecten in de haven.

In de realisatie van de beoogde doelen van de BBE werkt de stichting nauw samen met de Gemeente Eemsmond en Groningen Seaports. Drie tot vier keer per jaar wordt door de BBE een vergadering gehouden ten behoeve van haar donateurs.

Daarnaast houdt de BBE jaarlijks voor haar donateurs en relaties haar traditionele Haringparty in de Eemshaven. Ook wordt jaarlijks een oudejaars- of nieuwjaarsreceptie gehouden.

 

Bestuur
Het bestuur van de BBE bestaat uit de volgende personen:

 

  • Bastiaan Busz, voorzitter
  • Rolf Bouwman, penningmeester
  • Monique Oudes, secretaris
  • Jan Benus, lid
  • Frans Renkema, lid
  • Sander Woldring, lid